Formuláře žádostí
DokumentProhlédnout Stáhnout
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání Otevřít Stáhnout
Žádost o přijetí - přestup Otevřít Stáhnout
Žádost o odklad povinné školní docházky Otevřít Stáhnout
Žádost o zařazení dítěte mezi integrované žáky Otevřít Stáhnout
Žádost o uvolnění z výuky Otevřít Stáhnout

Dokumenty Základní škola Zpět na stránku Základní školy
Dokument Prohlédnout Stáhnout
Organizace školního roku 2012/2013 a seznámení se školním řádem Otevřít Stáhnout

Dokumenty školní družina Zpět na stránku Školní družiny
Dokument Prohlédnout Stáhnout
Provozní řád školní družiny 2009 Otevřít Stáhnout
Vnitřní řád školní družiny Otevřít Stáhnout
Zápisní lístek Otevřít Stáhnout
Školní vzdělávací program pro školní družinu Otevřít Stáhnout

Dokumenty Mateřská škola Zpět na stránku Mateřské školy
Dokument Stažení dokumentu
Školní řád mateřské školy 2011 Stáhnout - MS Word
Metodická pomoc při implementaci Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v resortu školství, mládeže a tělovýchovy na úrovni mateřských škol Stáhnout - MS Word
Vnitřní řád mateřské školy 2011 Prohlédnout Stáhnout
MS Word
Nabídka školní zahrady Stáhnout - MS Word
Dokumenty školní jídelna Zpět na stránku Školní jídelny
Dokument Stažení dokumentu
Přihláška ke stravování 2013/2014 Stáhnout - MS Word
Přihlašování a odhlašování strávníků Stáhnout - MS Word
Pravidla pro rozdělení do platových skupin MŠ Stáhnout - MS Word